logo
Tromsprodukt > Varer og tjenester > Hjelpemiddelavdelingen

Hjelpemiddelavdelingen

Vår Hjelpemiddelavdeling jobber for best mulig service og hjelp til brukere av hjelpemidler i hele Troms fylke. Siden 01.11.2010 har Tromsprodukt AS v/Hjelpemiddelavdelingen driftet det kommunale hjelpemiddellageret til Tromsø kommune.

Vi gjør oppmerksom på at vi er i samlokaliseringsprosess på Tromsprodukt. I den forbindelse er all vår aktivitet i Evjenvegen 116, inkludert det kommunale hjelpemiddellageret, flyttet til Gimleveien 46, rett nord for UNN. Velkommen innom i våre nye lokaler!

I tillegg til samarbeid med HMS utfører Hjelpemiddelavdelingen oppdrag innen et bredt virkeområde:

  • Reparasjon, tilpasning og klargjøring av rullestoler, senger, løfteutstyr og øvrige hjelpemidler
  • Prosjektering, montering, reparasjon og ombygging av systemer for omgivelseskontroll, slik som fjernbetjent døråpning, vindu og porttelefoner

Best mulig service og hjelp til brukere av hjelpemidler

Våre fagfolk kan hjelpemidler og vi har solid og lang erfaring. Vi foretar oppdrag for både næringsliv og private. Hjelpemiddelavdelingen fremstår i dag også som en attraktiv avdeling i attføringsarbeidet til Tromsprodukt. Vår hjelpemiddelavdeling er lokalisert i Gimleveien 46, rett nord for UNN, hvor vi har et verksted med mottakshall, vaskerom, verkstedhall og delelager.

Hjelpemiddelavdelingen har kun kortidslån. Ved varig behov for hjelpemidler må det søkes gjennom din hjemkommune.

Åpningstider
Mandag – Fredag: 08.00 – 15.00
Telefontid: 10.00 – 14.00

Besøksasdresse
Gimleveien 46, 9019 Tromsø

Kontaktinformasjon
Telefon: 40 00 72 01
gunnar.braten@tromsprodukt.no

Kontaktperson

Teamleder
Gunnar Bråten
Direkte telefon: 924 29 552
gunnar.braten@tromsprodukt.no

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755