logo

Skilt og dekor

Bli synlig i ditt nærmiljø. Vi leverer alle typer skilting og dekor – både til utvendig og innvendig bruk.

Du kan utnytte plassen du har disponibel på vindu, bil og fasade til å markedsføre din bedrift. Fra 1/1 er det av lov påbudt å ta hensyn til universell utforming (tilgjengelighet for alle i offentlige bygg). Det anbefales bruk av braille og taktile skilt (blindeskrift). Vårt nye skiltsystem dekker dette behovet. Vi utfører oppdraget fra idé til levering og montering.

Kontaktpersoner


Teamleder
Stein Børge Hansen
Telefon: 982 49 548
steinborge.hansen@tromsprodukt.no

Willy_Johansen_web_small
Selger
Willy Johansen
Telefon: 922 22 355
willy.johansen@tromsprodukt.no>

Freddy_Bentsen_60px
Selger
Freddy Bentsen
Telefon: 407 20 405
freddy.bentsen@tromsprodukt.no

 

messeutstyr_SignIn

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755