logo

Skilt og dekor

Bli synlig i ditt nærmiljø. Vi leverer alle typer skilting og dekor – både til utvendig og innvendig bruk.

Du kan utnytte plassen du har disponibel på vindu, bil og fasade til å markedsføre din bedrift. Fra 1/1 er det av lov påbudt å ta hensyn til universell utforming (tilgjengelighet for alle i offentlige bygg). Det anbefales bruk av braille og taktile skilt (blindeskrift). Vårt nye skiltsystem dekker dette behovet. Vi utfører oppdraget fra idé til levering og montering.

Kontaktpersoner

Willy_Johansen_web_small
Selger
Willy Johansen
Telefon: 922 22 355
willy.johansen@tromsprodukt.no>

Freddy_Bentsen_60px
Selger
Freddy Bentsen
Telefon: 407 20 405
freddy.bentsen@tromsprodukt.no

 

messeutstyr_SignIn

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755