logo

Tips for vedfyring

Tips_for_vedfyring

Med vedfyring kan du spare penger på oppvarmingen, og samtidig ivareta miljøhensynet. Ved er en fornybar ressurs og forurenser lite ved riktig fyring, i motsetning til olje, gass, kull og koks.

Ved å fokusere på ved som energikilde kan du direkte bidra til å redusere miljøskadelige CO2-utslipp. Enten trevirket råtner i skogen eller blir brukt som brensel, frigjøres like mye CO2. Det er også bred internasjonal enighet om at CO2-utslippet ikke økes ved bruk av ved (eller andre biobrensler).

Ved omsetning av ved i sekker skal sekkens størrelse i cm og vekt angis, fortrinnsvis ved et merke som er festet på sekken. Andre typegodkjenninger og merkinger skal i tillegg overholdes for beste miljøhensyn. Dette blir ivaretatt av Tromsprodukt. All produksjon og merking av fyringsved skjer etter Norsk Standard (NS 4414), og andre rådende forskrifter. Vi er i tillegg medlem av bransjeforumet «Norsk Ved».

Fyringstips

  • Bruk tørr ved (ca 20 & fuktighet)
  • Fyr med god trekk i ovnen, særlig under opptenning og påfylling av ved
  • Tilpass mengden med ved til varmebehovet
  • Ikke fyll ovnen om kvelden og sett ned trekken (fare for pipebrann og utslipp av partikler)
  • Brenn aldri trykkimpregnerte materialer, plast eller sponplater (giftige gasser)
  • Nye rentbrennende ovner utnytter veden bedre og gir mindre utslipp
  • Riktig fyringsteknikk reduserer vedbehovet. Det gir bedre fyringsøkonomi og utslippene reduseres

Du kan også se video her.

Tipsene er utarbeidet og hentet fra norskved.no

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755