logo
Tromsprodukt > Varer og tjenester > Miljø og gjenbruk > Vedproduksjon og -salg

Vedproduksjon og -salg

Vedproduksjon_og_salg

Tromsprodukt produserer fyringsklar bjørkeved av fornybar trevirke vi henter fra skogsbruksnæringen i hele Troms fylke. Vi er også en av Nord-Norges største produksjonsbedrifter av fyringsved og på vedsalg.

Produksjonen og salget av fyringsved skjer hele året, med økende etterspørsel fra slutten av sommeren. Vi anbefaler derfor at du gjør din vedbestilling tidligst mulig. Veden kløyves og kappes i 20 og 30 cm. lengde, legges på et tørt underlag utendørs med lufting på alle sider, og leveres i 40 og 1000 liters vedsekk. Om du henter veden selv eller om vi skal bistå transport, bestemmer du. Bjørkeveden blir lastet opp på ditt kjøretøy ved selvhenting.

Vi kjøper trevirke fra skogbruksnæringen i Troms fylke.

Hver uke kommer det mange trailere med trevirke – som losses av på vår Miljøavdeling i Tromsdalen. Gode rutiner på vedproduksjon fører til tørr ved av høy kvalitet. All vedsalg, produksjon, typegodkjenninger og merkinger av fyringsved skjer etter Norsk Standard (NS 4414), og andre rådende forskrifter. Vår kvalitetssikring i alle ledd sikrer deg som forbruker kvalitetsved til fornuftige priser.

Kontakt oss gjerne på vedsalg@tromsprodukt.no for nærmere informasjon.

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755