logo

Miljøbutikken

Miljobutikken

Stedet hvor hver ting er unik.

Miljøbutikken er et samarbeidsprosjekt med avfallselskapet Remiks i Tromsø kommune. Arbeidsmarkedsbedriften Tromsprodukt AS står for den daglige driften. Den overordnede målsetting for butikken er å stimulere til avfallsreduksjon og øke befolkningens bevissthet rundt gjenbruk. I tillegg brukes butikken til fagopplæring innen salg og service. Miljøbutikken er et sosialt og miljøpolitisk satsningsområde.

Bruktbutikken vår ligger i Remiks miljøpark på Skattøra, Ringveien 180, hvor butikken disponerer lyse og trivelige lokaler til gode brukttilbud (kjør kollektivt med bussrute 32 hit). Se kart her.

Hver dag kommer det nye varer til butikken og utvalget er stort og variert. Prisene holdes på et lavt nivå og butikken kan ha et helt annet innhold fra en uke til en annen. Noen ganger får butikken inn nye ting som fremdeles er i emballasjen. Andre ganger kommer det inn unike kvalitetsprodukt og sjelden antikke som er gått ut av produksjon. Hver dag kan oppleves som en skattejakt.

Knut_Evanger_web
Driftsleder Miljøbutikken
Knut Anders Evanger
Telefon: 982 49 541
knut.evanger@tromsprodukt.no

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755