logo
Tromsprodukt > Varer og tjenester > Miljø og gjenbruk

Miljø og gjenbruk

miljo_og_gjenbruk

Vår omfattende miljøavdeling er lokalisert på to sentrale plasser i Tromsø, på kommunens gamle avfallsanlegg i Tromsdalen og på Skattøra i Tromsø Miljøpark.

Miljøavdelingen i Tromsdalen driver primært med produksjon og salg av bjørkeved, men er også salg og innsamling for gjenbruk.

Miljøbutikken på Skattøra ved Remiks miljøpark har 300 kvadratmeter med gjenbruksartikler. Her kan du finne mange skatter eller levere inn ting til gjenbruk.

Miljøstasjonen Tromsdalen

Åpningstider
Mandag – fredag: 08.00-15.30 (Gjenbrukshallen stenger 15.20)
Tirsdager: 08.00-18.45

Besøksasdresse
Tromsøysundveien 90,
9020 Tromsdalen

Kontaktinformasjon
Vedsalg: 40 00 72 09/452 00 682
Gjenbrukshall: 920 69 123
vedsalg@tromsprodukt.no

Bestill fyringsved her!

Priskart for utkjøring

Miljøbutikken Skattøra

Åpningstider i sommerukene 27-33
Mandag-fredag: 09.00-15.15

Åpningstider
Mandag, onsdag og fredag: 09.00-15.15
Tirsdag og torsdag: 09.00-19.00

Besøksadresse
Ringveien 180
Skattøra (Bussrute 32)

Kontaktinformasjon
Tlf: 453 93 559
miljobutikken@tromsprodukt.no

Kontaktpersoner

Tore_Tungodden_web
Avdelingsleder
Tore Tungodden
Telefon: 918 11 595
tore.tungodden@tromsprodukt.no

Knut_Evanger_web
Driftsleder Miljøbutikken
Knut Anders Evanger
Telefon: 982 49 541
knut.evanger@tromsprodukt.no

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755