logo
Tromsprodukt > Om Tromsprodukt > Ledige stillinger

Ledige stillinger

ledige_stillinger

• Avdelingsleder

Se full utlysning

• Jobbveileder

Se full utlysning

• Jobbveileder (vikar)

Se full utlysning

• Lærer

Se full utlysning

• Lærer (vikar)

Se full utlysning

———————————

Tromsprodukt AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift med 130 fast ansatte og ca. 570 tiltaksplasser for avklaring, opplæring, veiledning og jobbformidling. Vår virksomhetsidé er å bidra til at arbeidssøkere får og beholder arbeid, og vi skal være pådrivere og partnere for inkluderende holdninger i arbeidslivet.

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755