logo
Tromsprodukt > Om Tromsprodukt > Her finner du oss

Her finner du oss

Kart over våre lokasjoner

Postadresse

Tromsprodukt AS, Postboks 3454, 9276 Tromsø

Besøksadresser

Hovedkontor – Hjelpemiddelservice – Driftsavdelingen
Gimleveien 46, 9019 Tromsø

Enhet for arbeid og inkludering (Avklaring, Arbeidsforberedende trening, Oppfølging, Jobbformidling)
Skippergata 23, 9008 Tromsø

Flerspråklige i arbeid
Kaigata 4, 9008 Tromsø

Ungdomsprogrammet igang!
Storgata 30, 3. etg, 9008 Tromsø

Globus
Storgata 30, 9008 Tromsø

Miljø og gjenbruk – Vedutsalg
Tromsøysundveien 90, 9020 Tromsdalen

Miljø- og gjenbruksbutikken
Ringveien 180, 9270 Tromsø

Catering og kantinedrift i Forskningsparken
Sykehusveien 21, 9019 Tromsø

Kantinedrift NAV Tromsø
Grønnegata 122, 9008 Tromsø

Kantinedrift Tromsø Politihus
Stakkevollvegen 9, 9010 Tromsø

Kantinedrift Tinghuset
Fr. Nansenplass 17, 9008 Tromsø

Fakturaadresse

1. EHF Faktura
Tromsprodukt AS kan motta elektronisk/EHF faktura til org.nr. 919302755.

2. PDF
Faktura kan sendes på mail som vedlagt PDF eller TIFF til: 919302755@autoinvoice.no
NB! Kun 1 faktura pr. fil

3. Post
Fakturaadresse papir:
Tromsprodukt AS – klientkode 919302755
Postboks 3261, 7439 Trondheim

Det presiseres at adressen kun gjelder for faktura og kreditnotaer, samt purringer.
All annen post må sendes direkte til: Tromsprodukt AS, Postboks 3454, 9276 Tromsø

Husk å merke faktura med avdelingsnummer.

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755