logo
Tromsprodukt > Om Tromsprodukt

Om Tromsprodukt

Om Tromsprodukt

Tromsprodukt AS er en av landets største bedrifter innen arbeid og inkludering. Bedriften ble etablert i 1968 og har i dag 130 fast ansatte, samt ca 1000 personer i våre tiltaksløp gjennom året. Bedriften har hovedkontor, produksjons- og salgsavdelinger på flere steder i Tromsø.

Som arbeids- og inkluderingsbedrift har vi en stor og omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet som er tett knyttet opp mot våre produksjons- og salgsavdelinger og det ordinære private og offentlige næringsliv i Tromsø.

Vår viktigste oppgave å hjelpe de mange tusen som i dag står i ytterkanten eller utenfor arbeidslivet. Arbeid gir individuell frihet, økonomisk trygghet og gir den enkelte muligheten til å realisere sitt potensial. Retten til arbeid er også nedfelt i vår Grunnlov.

Tromsprodukt AS er en heleid nordnorsk bedrift og hvor de verdier vi skaper blir i landsdelen. Det er ikke lov å betale utbytte av vår virksomhet, og det vi skaper og tjener skal brukes til å videreutbygge tilbudene for de mange som kommer inn til oss og for de mange som dessverre står utenfor arbeidslivet i dag. Tromsprodukt har et omfattende og særdeles godt samarbeid med NAV i Tromsø og med Tromsø kommune når det gjelder opplæring og integrering av flyktninger og innvandrere i arbeidslivet.

Vi takker våre mange hundre samarbeidspartnere i det private og offentlige næringslivet i Tromsø for all hjelp og støtte i vårt arbeid.

Her finner du oss.

Aarsmld_2017

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755