logo
Tromsprodukt > Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelser

Det gjennomføres kontinuerlige brukerundersøkelser for alle som avslutter i tiltak på Tromsprodukt. I tillegg gjennomføres ukentlige brukerundersøkelser i etterkant av kurs.

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755