logo

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål: Jeg vet hva jeg vil bli, og tenker at jeg ønsker å prøve dette ut hos en bestemt arbeidsgiver. Jeg aner ikke om arbeidsstedet er interessert i praksiskandidater, og synes det er vanskelig å ta kontakt med dem. Kan Tromsprodukt kontakte arbeidsstedet for meg?
Svar: Ja! Det gjør vi ofte! Du vil også få god informasjon fra oss i forkant om hvordan vi går fram når vi gjør dette, og vi utleverer ikke informasjon til en potensiell arbeidsgiver som ikke er klarert med deg på forhånd.

 

Spørsmål: Jeg skal starte i tiltak hos dere, men jeg har en 50 %-stilling. Må jeg ta permisjon eller slutte?
Svar: Nei. Hvis innsøkningen fra NAV tilsier at tiltaksgjennomføringen skal foregå i samarbeid med ditt nåværende arbeidsforhold så vil den gjøre det.

 

Spørsmål: Kan Tromsprodukt si ja til at jeg skal få dekket sertifikat eller utdanning, for eksempel?
Svar: Nei. Spørsmål knyttet til videre tiltak avgjøres av NAV.

 

Spørsmål: Siden jeg startet å motta en ytelse fra NAV, har jeg fått dårligere råd. Jeg vet ikke om jeg har penger til og komme meg til og fra avtalte aktiviteter…
Svar: Det er mulig å søke om dekning av transportutgifter og eventuelt andre utgifter i forbindelse med tiltaksdeltakelse. Ta kontakt med NAV servicetorget i forkant av oppstart.

 

Spørsmål: Jeg har høy utdanning, men har hatt problemer med å finne jobb i lang tid. Jeg er usikker på om Tromsprodukt har noe å tilby akkurat meg.
Svar: Vi har veiledere hos oss som har bistått personer med doktorgrad med å finne det rette arbeidsstedet,  i tråd med personens yrkesmål og tilretteleggingsbehov.

 

Spørsmål: Jeg er sykemeldt, og synes det er vanskelig overfor arbeidsgiveren min og kollegene mine at en utenforstående skal komme inn og se på og drøfte tilretteleggingen som er gjort.
Svar: Tromsprodukt tar aldri kontakt med din arbeidsgiver eller andre eventuelle samarbeidsinstanser uten ditt samtykke. Imidlertid erfarer vi at man i løpet av tiltakstiden ofte kommer fram til en god måte å introdusere oss som en ressurs på, som kan bidra til å avdekke løsninger som ikke tidligere er tenkt på.

 

Spørsmål: Min yrkeskarriere har kun bestått av jobber med praktisk innhold, jeg har vært fisker og ufaglært snekker. Jeg har vanskelig for å tro at noen veileder på Tromsprodukt kan forstå hvordan er arbeidsdag har vært for meg.
Svar: Våre veiledere har bred arbeidsmarkedskunnskap, opparbeidet gjennom erfaring. Vi forstår at de teoretiske løsningene rundt tilrettelegging ikke alltid er gjennomførbare i praksis, og at man må vurdere hver sak ut fra hvilken jobb personen kommer fra, og skal til.

 

Spørsmål: Jeg er innkalt til oppstart i tiltak, men har bestilt en tur. Hva gjør jeg?
Svar: Du må ta kontakt med din veileder hos NAV, og klarere om det er mulig å starte på et senere tidspunkt.

 

Spørsmål: Jeg har så dårlig helse at jeg knapt klarer å stå opp om morgenen. Jeg er redd for hva som vil skje helsemessig når jeg skal starte i tiltak. De gangene jeg har forsøkt å gjøre noe har jeg blitt mye verre.
Svar: Tromsprodukt kommer ikke til å utsette deg for noe som ikke er forsvarlig. Vårt samarbeid tar utgangspunkt i innsøkningen fra NAV, og dialogen med deg.

 

Spørsmål: Jeg synes det er vanskelig å delta i grupper, og så har jeg hørt at det å være i tiltak innebærer et kurs. Må jeg delta på kurs?
Svar: Nei. Hvis innsøkningen fra NAV tilsier at tiltaksgjennomføringen skal ta utgangspunkt i individuelle samtaler og aktiviteter, så gjør den det.

 

Spørsmål: Jeg gruer meg til å møte opp den første dagen, og har store vanskeligheter med å møte nye mennesker og komme til nye steder. Kan det løses på en annen måte?
Svar: Ja. Hvis innsøkningen fra NAV presiserer dette, eller du tar kontakt med oss pr. telefon, sms eller e-post etter å ha mottatt innkalling til første samtale – så finner vi en løsning!

 

 

Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755