logo
Tromsprodukt > Arbeid og inkludering > Oppfølgingstiltaket

Oppfølgingstiltaket

Oppfølgingstiltaket er ment for deg som opplever psykiske, sosiale og/eller fysiske hindringer i veien til arbeidslivet. Du er kanskje usikker på egne evner, ferdigheter og kompetanse, og er i tvil om du kan leve opp til arbeidslivets krav. Hvis du har som mål å komme i arbeid, men trenger veiledning og støtte i å finne gode løsninger da er dette det rette tiltaket for deg.

I vårt samarbeid med deg vil vi være opptatt av å styrke din motivasjon til å søke jobb, øke dine ferdigheter i forhold til dette og finne frem til gode løsninger som gjør at du kan nærme deg arbeidslivet. Tilbudet er individuelt tilrettelagt og innholdet avtales i samarbeid med din veileder og nav, men det kan bl.a. bestå av: veiledning, rådgivning, karriereutforskning, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, arbeidspraksis, bistand i jobbsøkerprosessen praktisk bistand, enkel økonomisk rådgivning, og samarbeid med andre aktuelle instanser.

Hvis du har behov for oppfølging i et arbeidsforhold så kan vi bistå med råd og veiledning til både deg og arbeidsgiver. Skulle det være slik at du har behov for hjelp til å etablere kontakt med en arbeidsgiver, så kan vi samarbeide med deg i forhold til dette også. Vi er opptatt av å finne gode løsninger i forhold til at du skal få de beste muligheter til å ivareta arbeidet og arbeidssituasjonen.

Mer informasjon finner du i vår brosjyre.
Kontaktperson

Øyvind Norbakken Solset
Avdelingsleder
Øyvind N. Solset
Telefon: 901 22 773
oyvind.solset@tromsprodukt.no

Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755