logo
Tromsprodukt > Arbeid og inkludering > For NAV-ansatte > Ventetid, alle tiltak

Ventetid, alle tiltak

Tiden det tar fra en person søkes inn i tiltak, og til vedkommende kan starte, vil variere ut i fra antall innsøkninger som til enhver tid står på venteliste. 

Nedenfor har vi laget en oversikt over ventetid på de ulike tiltakene. Dette endrer seg fortløpende, og av den grunn oppdateres oversikten ukentlig. Det vil være vanskelig å vurdere gjeldende ventetid tid helt presist, av den grunn er ventetiden satt som et tidsanslag i antall uker. Tromsprodukt ønsker å bidra til rask oppstart i det mest hensiktsmessige tiltaket. Derfor vil veileder hos NAV, ved enkelte anledninger, motta forslag fra oss om bytte av tiltak. Da foreslår vi inntak i et tilsvarende tiltak, som kan tilfredsstille bestillingen til NAV.

For ytterligere informasjon angående ventetid eller hvis du ønsker å drøfte hensiktsmessigheten av et gitt tiltak i forhold til en konkret sak, finner du oversikten over kontaktpersoner for de ulike tiltakene her. – 8 uker

Oppdatert: 16.01.18

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755