logo
Tromsprodukt > Arbeid og inkludering > For NAV-ansatte > Rutiner for innsøkning

Rutiner for innsøkning

Følgende skjer hos Tromsprodukt etter at i har mottatt innsøkningsskjema og bestilling fra Nav pr. post:

  • Tidspunkt for oppstart sendes ut til tiltaksdeltaker per brev.
  • Melding om oppstart med oppstartsog sluttdato i tiltak, sendes til NAV tiltak Troms, saksbehandler på NAV og fagleder på Tromsprodukt.
  • Første samtale inneholder en gjennomgang av innsøkning fra NAV, og kartlegging av tiltaksdeltakers totalsituasjon mht arbeid.
  • Aktivitetsplan skal utarbeides i løpet av 2-4 uker, avhengig av type tiltak, og kopi sendes til saksbehandler på NAV.  Planen skal være signert av tiltaksdeltaker.
  • Avvik fra aktivitetsplanen av vesentlig karakter, skal meldes til saksbehandler på NAV.
  • Avsluttende samarbeidsmøte avtales 2-4 uker før tiltakets sluttdato. Tromsprodukt tar kontakt med NAV for å avtale tidspunkt.
  • Sluttrapport sendes etter at tiltaket er avsluttet. Den skal være lest og signert av tiltaksdeltaker.

For spørsmål, ta kontakt med attføringssjef, fagleder for tiltaket, eller en av våre veilederne.

Tromsprodukt setter pris på din tilbakemelding – både ris og ros.

Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755