logo

Kontaktinformasjon

Markedskoordinator
Stig Pettersen
Direkte telefon: 982 49 539
stig.pettersen@tromsprodukt.no
Markedskoordinator
Hogne Lauksund
Direkte telefon: 920 13 874
hogne.lauksund@tromsprodukt.no
anita_bratlie_web Enhetsleder arbeid og inkludering
Anita Helberg
Direkte telefon: 916 03 131
anita.helberg@tromsprodukt.no
Fagsjef
Grethe Elvebo
Direkte telefon: 992 28 865
grethe.elvebo@tromsprodukt.no
HR, HMS og prosjektledelse TP ver 2.0
Kristin Jensen
Direkte telefon: 480 58 620
kristinj@tromsprodukt.no
Enhetsleder produksjonavdelingene
Terje Davidsen
Direkte telefon: 920 24 811
terje.davidsen@tromsprodukt.no

Jobbformidling

tlf. 40 00 72 05 | adr. Styrmannsvegen 13
Oyvind_N_Solset_web Avdelingsleder Jobbformidling
Øyvind N. Solset
Direkte telefon: 901 22 773
oyvind.solset@tromsprodukt.no
Grethe-Vagenes_web Fagleder
Grethe Vågenes
Direkte telefon: 930 02 367
grethev@tromsprodukt.no
hanne_fagerheim_web Jobbveileder
Hanne Fagerheim
Direkte telefon: 934 73 711
hannef@tromsprodukt.no
Jobbveileder
Trude Samuelsen
Direkte telefon: 982 49 507
trude.samuelsen@tromsprodukt.no
Jobbveileder
Ronny Thomassen
Direkte telefon: 928 71 824
ronny.thomassen@tromsprodukt.no
Lill_Grete_Nilsen_web Jobbveileder
Lill Grete Nilsen
Direkte telefon: 407 28 355
lillgrete.nilsen@tromsprodukt.no
Gro_V_Larsen_web Jobbveileder
Gro Vidjeland
Direkte telefon: 934 38 114
gro.vidjeland@tromsprodukt.no
Jobbveileder
Harrieth Henriksen
Direkte telefon: 982 20 925
harrieth.henriksen@tromsprodukt.no
Gorhild_Olsen Jobbveileder
Gørhild Olsen
Direkte telefon: 406 46 211
gorhild.olsen@tromsprodukt.no
Morten_Sæther Jobbveileder
Morten Sæther
Direkte telefon: 920 73 007
morten.saether@tromsprodukt.no
Gunnar Braten Jobbveileder
Gunnar Bråten
Direkte telefon: 922 06 199
gunnar.braten@tromsprodukt.no
Grete_Nilsen Jobbveileder
Grete Nilsen
Direkte telefon: 930 97 003
grete.nilsen@tromsprodukt.no
Vidar_Brynildsen_web Jobbveileder
Vidar Brynildsen
Direkte telefon: 918 00 730
vidar.brynildsen@tromsprodukt.no
Anita_Kruger_Leifson_web Jobbveileder
Anita Krüger Leifson
Direkte telefon: 922 06 755
anita.krugerleifson@tromsprodukt.no
Anne-Lise_Tanke_web Jobbveileder
Anne Lise Tanke
Direkte telefon: 982 49 545
anne-lise.tanke@tromsprodukt.no

Senter for jobbmestring (NAV)

adr. Grønnegata 122
Jobbspesialist
Cathrine Yttergård
Direkte telefon: 982 49 535
cathrine.yttergard@Tromsprodukt.no
Ade_Binder_web Jobbspesialist
Adelheid Binder
Direkte telefon: 957 44 009
adelheid.binder@tromsprodukt.no

Arbeidsforberedende trening

tlf. 40 00 72 05 | adr. Styrmannsvegen 13
stig-inge_johansen_web Avdelingsleder Avklaring
Stig-Inge Paul Johansen
Direkte telefon: 922 39 002
stig-inge.johansen@tromsprodukt.no
Grethe-Vagenes_web Fagleder
Grethe Vågenes
Direkte telefon: 930 02 367
grethev@tromsprodukt.no
Kristin_Hennie_Karlsen_web Jobbveileder
Kristin Hennie Karlsen
Direkte telefon: 982 49 534
kristinhennie.karlsen@tromsprodukt.no
SivHege_Kristiansen_web Jobbveileder
Siv-Hege Kristiansen
Direkte telefon: 922 72 245
sivhege.kristiansen@tromsprodukt.no
Jobbveileder
Morten Røstberg
Direkte telefon: 982 49 506
morten.rostberg@tromsprodukt.no
Annette_Hansen_web Jobbveileder
Annette Hansen Bakkely
Direkte telefon: 982 49 530
annette.hansen@tromsprodukt.no
Lasse_Aleksandersen Jobbveileder
Lasse Aleksandersen
Direkte telefon: 930 58 002
lasse.aleksandersen@tromsprodukt.no
Sandra Olsen Waade Jobbveileder
Sandra Olsen Waade
Direkte telefon: 922 07 290
sandra.olsenwaade@tromsprodukt.no
Eirik_Nilsen_web Jobbveileder
Eirik Nilsen
Direkte telefon: 922 10 635
eirik.nilsen@tromsprodukt.no
Lill_Hege_Nilsen_web Jobbveileder
Lill Hege Nilsen
Direkte telefon: 922 06 573
lillhege.nilsen@tromsprodukt.no
Malin_Ariana_Baatnes Jobbveileder
Malin Ariana Båtnes
Direkte telefon: 930 27 123
malinariana.batnes@tromsprodukt.no

Interne veiledere

Jobbveileder
Morten Røstberg
Direkte telefon: 982 49 506
morten.rostberg@tromsprodukt.no
Kristin_Hennie_Karlsen_web Jobbveileder
Kristin Hennie Karlsen
Direkte telefon: 982 49 534
kristinhennie.karlsen@tromsprodukt.no
SivHege_Kristiansen_web Jobbveileder
Siv-Hege Kristiansen
Direkte telefon: 922 72 245
sivhege.kristiansen@tromsprodukt.no

Ungdomsprogrammet I GANG

tlf. 982 49 557 | adr. Styrmannsvegen 13
turid_kirkhaug_web Tiltakskonsulent
Turid Kirkhaug
Direkte telefon: 926 86 001
turid.kirkhaug@tromsprodukt.no

Flerspråklige i arbeid (FIA)

tlf. 40 00 72 06  | adr. Storgata 30
Darin_Elvemo_web Avdelingsleder
Darin Elvemo
Direkte telefon: 982 15 514
darine@tromsprodukt.no
Teamleder
Mathilde Dahl
Direkte telefon: 920 79 870
mathilded@tromsprodukt.no
Teamleder
Guro Bangsund Lægreid
Direkte telefon: 913 68 899
gurol@tromsprodukt.no
Kjellaug_Berg-Wollan Pedagogisk leder
Kjellaug Berg-Wollan
Direkte telefon: 458 33 213
kjellaug.berg-wollan@tromsprodukt.no
Fagleder Carpe Lingua
Eva Anzjøn
Direkte telefon: 466 28 640
evaa@tromsprodukt.no
Fagleder
Anita Lervik
Direkte telefon: 926 51 555
anita.lervik@tromsprodukt.no
Veileder
Hogne Lauksund
Direkte telefon: 920 13 874
hogne.lauksund@tromsprodukt.no
Josh_Bayes_web Veileder
Josh Bayes
Direkte telefon: 982 49 525
josh@tromsprodukt.no
Liv-Hilde_Jakobsen_web Veileder
Liv-Hilde V. Jakobsen
Direkte telefon: 982 49 552
livhilde.jakobsen@tromsprodukt.no
Juan_Pablo_Quintero Veileder
Juan Pablo Quintero
Direkte telefon: 458 34 919
juan.quintero@tromsprodukt.no
Ann-Kristin Aamodt Lærer
Ann-Kristin Aamodt
Direkte telefon: 922 00 688
ann-kristin.aamodt@tromsprodukt.no
Alexandra_Hoel Veileder
Alexandra Hoel
Direkte telefon: 922 18 598
alexandra.hoel@tromsprodukt.no
Kristin_Reingjerdskog_web Veileder
Kristin Reingjerdskog
Direkte telefon: 920 58 555
kristin.reingjerdskog@tromsprodukt.no
Isabelle_Ernstsen_web Veileder
Isabelle Ernstsen
Direkte telefon: 922 07 897
isabelle.ernstsen@tromsprodukt.no
Anzhela Ataian Veileder
Anzhela Ataian
Direkte telefon: 484 02 409
anzhela.ataian@tromsprodukt.no
Anna_Thorsen Lærer/språkveileder
Anna Thorsen
Direkte telefon: 922 06 869
anna.thorsen@tromsprodukt.no
Rita_M_Lindvall Lærer/språkveileder
Rita M. Lindvall
Direkte telefon: 484 08 716
rita.lindvall@tromsprodukt.no
Blank Veileder
Stig Pettersen
Direkte telefon: 982 49 539
stig.pettersen@tromsprodukt.no
Blank Veileder
Tonje Nerdal
Direkte telefon: 920 47 462
tonje.nerdal@tromsprodukt.no
Blank Veileder
Elin Krüger
Direkte telefon: 922 24 179
elin.kruger@tromsprodukt.no

Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755