logo

Forhåndssamtale

Tromsprodukt har forståelse for at det noen ganger kan være vanskelig å vurdere hvilket arbeidsrettet tiltak som er det riktige for den enkelte.

Ved behov kan Tromsprodukt stille i en forhåndssamtale angående våre tilbud, sammen med NAV-veileder og mulig tiltaksdeltaker.  Samtalen kan finne sted i NAVs eller Tromsprodukts lokaler. Vi kan også tilby besøk på en produksjonsavdeling dersom det er ønskelig.

Ta kontakt med oss for å avtale en forhåndssamtale!

Kontaktperson

Terje_Davidsen_web
Attføringssjef
Terje Davidsen
Telefon: 920 24 811
terje.davidsen@tromsprodukt.no

Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755