logo

Språkpraksis

Målgruppe:
Innvandrere som ønsker språkpraksis og norskopplæring, samt bistand til å finne jobb.

Innhold:
Språkpraksis tilbys personer med innvandrerbakgrunn.

Språkpraksis er et samarbeidsprosjekt med Tromsø kommune – Voksenopplæringa. Kursdeltakerne har arbeidspraksis i en bedrift i Tromsø tre dager i uka i regi av FIA parallelt med at de er elever på Voksenopplæringa to dager i uka.

Målet med praksisen er at deltaker skal få et innblikk i norsk arbeidsliv samtidig som de lærer norsk på arbeidsplassen. Pedagogisk personell og veiledere fra FIA følger opp deltaker og arbeidsgiver gjennom hele praksisperioden. I perioden utarbeider man individuell opplæringsplan som inneholder aktiviteter og mål for praksisperioden.

Kontaktperson

Darin_Elvemo_web
Avdelingsleder
Darin Elvemo
Telefon: 982 15 514
darine@tromsprodukt.no

Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755