- Tromsprodukt - http://tromsprodukt.no -

Kafé globus

Målgruppe
Innvandrere som ønsker arbeidsforberedende praksis og norskopplæring, samt bistand til å finne jobb.

Innhold
Kafé Globus er en språk- og arbeidstreningsarena for deltakere i Flyktningtjenestens introduksjonsprogram og for personer tilknyttet NAV.

På Kafé Globus får deltakerne arbeidsforberedende praksis og språkopplæring i trygge omgivelser under ledelse av personell med lang erfaring fra kafé- og restaurantbransjen. Praksisen her gir en innføring i HMS, salg og service, hygienekrav og generell arbeidslivskunnskap, mm.

Målet er at gjennom praksis på Kafé Globus skal deltakerne styrke sine forutsetninger for å fungere i norsk arbeids- og samfunnsliv. Vi bruker deltakernes egne mattradisjoner i utformingen av kaféens meny.

Du kan lese mer om Kafé Globus på deres hjemmeside eller på deres Facebookside.

Kontaktperson

Darin_Elvemo_web
Avdelingsleder
Darin Elvemo
Telefon: 982 15 514
darine@tromsprodukt.no

Michael_Weiland_web
Kaféleder
Michael Weiland
Telefon: 934 81 555
michael@tromsprodukt.no