logo
Tromsprodukt > Arbeid og inkludering > Flerspråklige i arbeid (FIA) > Jobbsøkerkurs (FIA AMO) med praksis for minoritetsspråklige

Jobbsøkerkurs (FIA AMO) med praksis for minoritetsspråklige

Målgruppe
Arbeidssøkere med minoritetsspråklig bakgrunn som er tilmeldt NAV.

Innhold (5 + 10)
Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige er et 15 ukers jobbsøkerkurs med praksis for inntil 12 deltakere.

I forkant av FIA AMO-kurset blir deltaker invitert inn til kartlegging og veiledning i forhold til praksis, arbeidsønsker og muligheter. Denne perioden har en varighet på fire uker.

Selve jobbsøkerkurs er organisert med gruppevise inntak. Klasseromsundervisning á fem uker inneholder temaer som arbeid og kultur, norsk og samfunnsfag, arbeidsliv, kompetansekartlegging, innføring i data, økonomi, skriving av CV og søknad, intervjutrening, bedriftsbesøk, innplasseringstester og bruk av selvbetjeningsløsninger på NAV.

De siste 10 ukene av kurset har deltakerne praksis på en eller flere arbeidsplasser knyttet opp mot deres kompetanse, erfaring, interesser og ønsker. Veiledere fra FIA følger opp deltakerne ute på arbeidsplass i praksisperioden. Målsetningen er at arbeidssøkerne skal få oversikt over egne valg og muligheter, lære mer om arbeidslivet i Norge, samt jobbformidling.

Oppfølgingstiltak kan ytterligere benyttes inntil 10 uker ved behov.

Kontaktperson

Darin_Elvemo_web
Avdelingsleder
Darin Elvemo
Telefon: 982 15 514
darine@tromsprodukt.no

Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755