logo
Tromsprodukt > Arbeid og inkludering > Flerspråklige i arbeid (FIA) > Arbeidsforberedende praksis (AFP)

Arbeidsforberedende praksis (AFP)

Målgruppe
Innvandrere som ønsker fulltids arbeidspraksis og utvikling av norskkunnskaper, samt bistand til å finne jobb.

Innhold
Arbeidsforberedende praksis tilbys personer med innvandrerbakgrunn.

Deltakerne i arbeidsrettet introduksjonsprogram skal bli kvalifisert til å arbeide i Norge. Tilbudet inneholder 4 uker med kartlegging, veiledning og forberedelse, deretter fulltids praksis på en eller flere praksisplasser som er aktuelle i forhold til deltakers hovedmål.
I perioden utarbeider man individuell opplæringsplan som inneholder aktiviteter og mål for praksisperioden.

Målet med praksisen er at deltaker skal utvikle språkferdigheter og lære om norsk arbeidsliv. Pedagogisk personell og veiledere følger opp deltaker og arbeidsgiver gjennom hele praksisperioden. I tillegg til praksis, er også deltaker på fagsamlinger knyttet til deres arbeidsområde omtrent hver 8 uke.

Kontaktperson

Darin_Elvemo_web
Avdelingsleder
Darin Elvemo
Telefon: 982 15 514
darine@tromsprodukt.no

Eller ta kontakt med FIA:
Telefon: 40 00 72 06

Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755