logo
Tromsprodukt > Arbeid og inkludering > Flerspråklige i arbeid (FIA)

Flerspråklige i arbeid (FIA)

Flerspraaklige_i_arbeid_280pxTromsprodukt gir innvandrere med flyktningbakgrunn et unikt tilbud. Ved aktiv deltakelse i arbeidslivet utvikler de sine språkferdigheter. I tillegg får de kunnskaper om norsk arbeids- og samfunnsliv.

FIA har siden 2007 levert tiltakstjenester for minoritetsspråklige til Tromsø kommune. Dette er tjenester som er utviklet i nært samarbeid med Flyktningtjenesten for å optimalisere innhold og resultater. Vårt mål er å få til en best mulig integrering i mangfoldsbyen Tromsø.

FIA introduserer deltakerne til norsk språk og kultur på flere områder; språkpraksis, arbeidsforberedende kurs for minoritetsspråklige, språkkurset Carpe Lingua og vår egen opplæringsarena Kafé Globus. FIA finner praksisplasser som er tilpasset hver enkelts bakgrunn, forutsetninger og framtidige arbeidsønsker.

FIA:

  • gir språk- og arbeidspraksis
  • gir opplæring i arbeidslivskunnskap
  • beriker næringslivet i Tromsø med ny kompetanse
  • bidrar til integrering av flyktninger og innvandrere

Les også vår brosjyre: Flerspråklige i arbeid (FIA)

Kontaktperson

Darin_Elvemo_web
Avdelingsleder
Darin Elvemo
Telefon: 982 15 514
darine@tromsprodukt.no

Eller ta kontakt med FIA:
Telefon: 40 00 72 06

Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755