logo

Kvalifisering

Ekstern utplassering i bedrift

Tromsprodukt har gjennom mange år opparbeidet seg et stort nettverk av bedrifter vi samarbeider med, og bred faglig kompetanse i forhold til oppfølging av disse i ansettelsesøyemed. NAV er en viktig part og premissleverandør i dette arbeidet. Veien tilbake til jobb for en arbeidssøker går gjennom å få prøve seg i en bedrift. Vi håper at DIN bedrift kan være akkurat denne bedriften – som gir et menneske mulighet til å vise sine ressurser på arbeidsmarkedet, og være et springbrett videre i arbeidslivet.

Målet med samarbeidet kan være:

 • Arbeidspraksis som fører til en ansettelse.
 • Arbeidspraksis som gir referanser og kvalifiserer til å søke andre jobber.

Arbeidsgivers muligheter

 • Rekruttere dyktige medarbeidere på en utradisjonell måte.
 • En ansettelsesprosess med profesjonell oppfølging fra Tromsprodukt.
 • For IA-bedrifter: nå delmål 2 i IA-avtalen, om å rekruttere personer med redusert funksjonsevne.

Arbeidsgivers ansvar

 • Se på attføring som en viktig samfunnsoppgave.
 • Se på egen bedrift som en viktig aktør for at et menneske skal komme i jobb.
 • Legge til rette for arbeidsoppgaver og gi opplæring.
 • Være en viktig referanse for arbeidssøker i fremtidig jobbsøkerprosess.

Arbeidssøkers ansvar

 • Arbeidssøker er selv ansvarlig for veien tilbake til arbeid.
 • Kjenne til krav og forventninger i arbeidslivet.
 • Evne å sette seg inn i bedriftens oppgaver og rutiner gjennom opplæring.
 • Være stabil i forhold til oppmøte.
 • Følge opp avtaler med arbeidsgiver.
 • Fokus på egne ressurser.

Tromsprodukts ansvar:

 • Tilgjengelig for arbeidsgiver og arbeidssøker.
 • Følge opp både arbeidssøker og arbeidsgiver på en profesjonell måte.
 • Ansvar for at samarbeid formaliseres med en tydelig avtale – tidsepriode, arbeidsoppgaver, mål.
 • Oppfølging avtales etter behov.
 • Sørge for nødvendig vurdering av hensiktsmessig tilrettelegging som kan sikre en
 • Inkludering i arbeidslivet.

Ta kontakt for mer informasjon.

Kontaktperson

Enhetsleder arbeid og inkludering
Anita Helberg
Telefon: 916 03 131
anita.helberg@tromsprodukt.no

Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755