logo
Tromsprodukt > Arbeid og inkludering > Arbeidsgiver > Flerspråklig i arbeid (FIA)

Flerspråklig i arbeid (FIA)

I februar 2007 startet Tromsprodukt, i samarbeid med Flyktningtjenesten i Tromsø, opp prosjektet Flerspråklige i arbeid (FIA). Dette prosjektet som har som formål å skaffe språkpraksisplasser/arbeid til personer med innvandrerbakgrunn.

FIA har lagt stor vekt på at det på de arbeidsplassene vi tar kontakt med skal være mulighet for permanent arbeid etter endt praksis. Vi tror motivasjonen for å styrke sine norskferdigheter øker når praksisen har et mål.

FIA har som hovedmål å skaffe praksisplasser til flyktninger som deltar i det obligatoriske introduksjonsprogrammet i regi av Flyktningtjenesten fra Tromsø kommune. Vi har 35 plasser der deltakerne primært skal være ute i praksis 4-5 dager i uken. I tillegg gir vi tilbud om norskopplæring individuelt eller i gruppe 1-3 dager i uken.

Deltakerne kan være i FIA så lenge de deltar i introduksjonsprogrammet (inntil to år). FIA samarbeider også med NAV arbeid, og kjører kurset “Jobbfokus for innvandrere”, som er et kurs som kombinerer norskopplæring og arbeid/praksis. Dette er et kurs som har varighet på 24 uker. De første åtte ukene består i hovedsak av norskopplæring og samtaler, mens de16 siste ukene i hovedsak består av praksis.

FIA tilbyr arbeidsgivere

  • Flerspråklig kompetanse i din bedrift
  • Stabil, fleksibel og dyktig arbeidskraft
  • Tilførsel av nye impulser og et kulturelt mangfold
  • Lære globale samhandlingsteknikker
  • Råd, veiledning og oppfølging på arbeidsplassen i inntil 2 år

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Kontaktperson

Darin_Elvemo_web
Avdelingsleder
Darin Elvemo
Telefon: 982 15 514
darine@tromsprodukt.no

Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755