logo

Arbeidsgiver

Attoring_og_arbeid_280pxVi vet at det er viktig å lykkes i en rekrutteringsprosess. Det er mange forhold det skal tas hensyn til: arbeidsmiljø, arbeidsutførelse, kommunikasjon og holdninger. Det er viktig at en bedrift sikrer at en nyansatt får mulighet til å fungere i jobb på best mulig måte. Å lykkes i ansettelsesprosessen er alltid avgjørende for bedriftens totale suksess videre.

De arbeidssøkere vi følger opp er i en situasjon som krever eller har krevd omstilling, og er nå klare for nye jobbmuligheter. Noen har helsemessige utfordringer som gjør at de må jobbe i reduserte stillinger, for andre er det hensiktsmessig med endring av arbeidsoppgaver. For andre igjen er det snakk om å bli gitt muligheten til å oppleve mestring og opparbeide seg jobbsmessig selvtillit til å kunne stå i jobb.

Tromsprodukt har lang erfaring i forhold til yrkesavklaring, veiledning, opplæring og formidling av personer som vil og kan være i arbeid. Vi har opparbeidet oss unik kompetanse i forhold til å finne optimale løsninger i arbeidslivet – både for arbeidsgiver og arbeidssøker. Vår erfaring er at hvis det er god match mellom bedrift og ansatt, så er det grobunn for å etablere gode løsninger.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Kontaktpersoner

Markedskoordinator
Stig Pettersen
Telefon: 982 49 539

Markedskoordinator
Hogne Lauksund
Telefon: 920 13 874

markedsteam@tromsprodukt.no

Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755