logo
Tromsprodukt > Arbeid og inkludering > Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende Trening (AFT) bygger på de tidligere NAV-tiltakene arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA).

Tiltaket har varighet på ett år, og kan forlenges til totalt to år. I AFT får jobbsøker mulighet til å kombinere arbeidstrening og opplæring uten å måtte skifte fra et tiltak til et annet. Målet er å komme raskere ut i ordinært arbeid. Plan og innhold i tiltaket tar utgangspunkt i bestilling fra Nav, og tilpasses individuelt – av deltaker og veileder i fellesskap.

Din personlige veileder følger deg gjennom hele tiltaket:

 • Kartlegging: Hvilke av mine ressurser kan bygge videre på?
 • Karriereveiledning: Kjenn deg selv, kjenn arbeidsmarkedet og dermed dine muligheter
 • Veiledning i jobbsøkerprosessen: CV, søknad og intervju
 • Arbeidsutprøving hos tiltaksarrangør eller i ordinær virksomhet
 • Arbeidstrening i ordinær virksomhet
 • Aktivt jobbsøk og jobbformidling

 Gjennom arbeidsutprøving og arbeidstrening får jobbsøker økt sine karriereferdigheter: arbeidslivsforståelse, arbeidserfaring og trening på sosiale relasjoner på arbeidsplassen.

Tromsprodukt har ulike arenaer for arbeidsutprøving:

 • Kafé globus
 • Kantine/catering
 • Miljø- og gjenbruksbutikken
 • Miljø og gjenbruk i Tromsdalen
 • Hjelpemiddelavdelingen
 • Profilering

 
Mer informasjon om våre praksisområder >>
 

Kontaktperson

Avdelingsleder AFT
Stig-Inge Paul Johansen
Telefon: 922 39 002
stig-inge.johansen@tromsprodukt.no

Skriv ut denne siden Skriv ut denne siden

Tromsprodukt AS

Pb 3454, 9276 Tromsø

Sentralbord 40 00 72 00

Org.nr. 919302755